• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1648/VPCP-ĐMDN năm 2019 về thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1648/VPCP-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1648/VPCP-ĐMDN
V/v thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV)

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Đài Truyền hình Việt Nam.

Xét báo cáo của Đài Truyền hình Việt Nam (công văn số 135/THVN-BCĐTVVSTV ngày 31 tháng 01 năm 2019) về thoái vốn và Đề án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện theo đúng nội dung nêu tại khoản 2 và khoản 3 Thông báo số 481/TB-VPCP ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương thoái vốn và Đề án tái cơ cấu VSTV của Đài Truyền hình Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ
;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, TT&TT;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT,

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì với Bộ Tư pháp thẩm tra Hồ sơ liên quan đến Hợp đồng liên doanh và Điều lệ của VSTV, có ý kiến đánh giá độc lập, đề xuất phương án xử lý bảo đảm tối đa lợi ích của phía Việt Nam, trong đó có hướng dẫn đàm phán lại với phía nước ngoài, gửi VTV và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. VTV: Mời Kiểm toán Nhà nước Việt Nam làm rõ thực trạng tài chính, tình hình kinh doanh, chi phí hoạt động của VSTV; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến liên quan bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại cuộc họp, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của VSTV để hoàn thiện báo cáo đến năm 2018 để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2019, trong đó: Làm rõ khía cạnh pháp lý, xem xét; khả năng điều chỉnh hợp đồng liên doanh và điều lệ Công ty để có phương án xử lý phù hợp với pháp luật, tính toán rủi ro pháp lý và đề xuất chọn phương án lựa chọn để xử lý, dự kiến triển vọng tương lai của Công ty.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1648/VPCP-ĐMDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 28/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1648/VPCP-ĐMDN

710

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408160