• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

 

Công văn 166/BYT-KH-TC năm 2017 về thanh toán bảo hiểm y tế cho dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám, chữa bệnh khác để thực hiện do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 166/BYT-KH-TC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/BYT-KH-TC
V/v thanh toán BHYT cho một số dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở KB, CB khác để thực hiện.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/11/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư 37). Thời gian qua, Bộ Y tế nhận được phản ánh của một số đơn vị và địa phương về vấn đề vướng mắc trong thanh toán BHYT của một số dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển sang cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để thực hiện; Về việc này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

- Hiện nay, để phục vụ quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh cho người bệnh, do chưa có đủ trang thiết bị nên một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chuyển một số dịch vụ kỹ thuật y tế mà đơn vị chưa thực hiện đưa sang cơ sở khác đ thực hiện, ví dụ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xung quanh Bệnh viện Bạch Mai (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương...) chuyển người bệnh sang Bệnh viện Bạch Mai để thực hiện một số dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như chụp MRI, chụp CT Scanner hoặc một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chuyển bệnh phẩm sang cơ sở khác (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học truyền máu Trung ương...) để làm một số xét nghiệm đặc thù....

- Thời gian qua, Cơ quan Bảo hiểm xã hội vẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho cơ sở y tế chuyển bệnh nhân hoặc bệnh phẩm đi mà không phải làm thủ tục chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, khi thực hiện Thông tư 37 các đơn vị có phản ánh, Cơ quan BHXH có thông báo sẽ không thanh toán cho các dịch vụ y tế chưa triển khai tại bệnh viện mà chuyển sang cơ sở khác để thực hiện, các dịch vụ này khi chuyển sang cơ sở khác thực hiện phải có giấy chuyển viện. Việc làm thủ tục chuyển tuyến chỉ đ thực hiện một hoặc vài dịch vụ kỹ thuật y tế sau đó lại chuyển về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước để điều trị sẽ gây khó khăn cho người bệnh về thủ tục hành chính.

Vì vậy, để tạo điều kiện cho người bệnh và bảo đảm quyền lợi cho người bệnh tham gia BHYT đồng thời hạn chế việc đầu tư trang thiết bị y tế không cần thiết; Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn các Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến và BHXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thanh toán chi phí BHYT cho các bệnh viện trong trường hợp bệnh viện chưa triển khai dịch vụ kỹ thuật nên phải chuyn sang bệnh viện khác thực hiện thông qua việc ký hợp đồng nguyên tắc giữa các cơ sở khám bệnh chữa bệnh mà không phải làm thủ tục chuyển viện.

Xin cảm ơn sự phối hợp của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
- Các vụ: BHYT; Cục QL KCB;
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 166/BYT-KH-TC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 12/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 166/BYT-KH-TC

1.288

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
341826