• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế bảo vệ môi trường

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1687/TXNK-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi PE của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1687/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1687/TXNK-CST
V/v thuế BVMT đối với túi PE

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam.
(Lô L4, KCN Dệt may Ph Ni B - Hưng Yên)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số LAV_LOG20/032018 ngày 26/3/2018 của Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam về vướng mắc thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi PE của doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 16/11/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 16922/BTC-CST hướng dẫn về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông polyethylene nhập khẩu để đóng gói sản phẩm.

Đề nghị Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam căn cứ hướng dẫn tại công văn nêu trên để thực hiện. Trường hợp vưng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam được biết./.

ính kèm công văn số 16922/BTC-CST ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1687/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 09/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1687/TXNK-CST

308

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380716