• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1715/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1715/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1715 /CT-TTHT
V/v : Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi : Công ty TNHH dịch vụ giáo dục Poly
Địa chỉ : R4-27, 28, 29 Hưng Gia 1, (Lô R4), Khu A, Phú Mỹ Hưng, Nam Thành Phố, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế :0310389749

 

Trả lời văn thư số ngày 28/01/2015 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 3627/TCT-TNCN ngày 27/08/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hoàn thuế TNCN trong trường hợp cá nhân nhận lương không bao gồm thuế,

Trường hợp Công ty theo trình bày trong năm 2014 có nhân viên người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam trong năm tính thuế (có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên) làm việc tại Công ty nhận thu nhập tiền lương, tiền công là thu nhập sau thuế (thu nhập NET) do Công ty chi trả thì phải quy đổi tổng thu nhập NET thành thu nhập trước thuế để tính, kê khai và nộp thuế TNCN. Kết thúc năm khi thực hiện quyết toán thuế (cá nhân ủy quyền Công ty quyết toán thay hoặc trực tiếp kê khai quyết toán với cơ quan thuế) nếu thuộc trường hợp được hoàn thuế thì việc thanh toán tiền thuế TNCN được hoàn giữa Công ty và cá nhân người lao động thực hiện theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động. Trường hợp trong Hợp đồng lao động không có thỏa thuận về nội dung này thì số tiền thuế TNCN được hoàn Công ty hạch toán vào thu nhập khác và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
331-13298/15 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1715/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1715/CT-TTHT

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268863