• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1728/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1728/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1728/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dược Phẩm Tín Đức
Địa chỉ: Số 16-18 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Q. 1
Mã số thuế: 0301018498

 

Trả lời văn thư số 01/TĐ-15 ngày 03/2/2015 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN,

Trường hợp Công ty theo trình bày, có nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Công ty góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Bến Tre, nay Công ty chuyển nhượng các cổ phiếu này thì thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- P. KT thuế số 4;
- Lưu: HC, TTHT.
14782-357/Nghi.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1728/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1728/CT-TTHT

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268883