• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1734/TCHQ-GSQL năm 2015 về địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu thuộc tỉnh Kiên Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1734/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1734/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu thuộc tỉnh Kiên Giang

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 177/HQKG-NV ngày 25/02/2015 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo về địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Kiên Giang. Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình tập kết hàng hóa để chờ làm thủ tục Hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với việc tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên:

Hiện nay, khu vực cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đã có bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa gắn liền với trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu; theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thì mặt bằng sân bãi và điện chiếu sáng đảm bảo phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và công tác kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan. Do đó, không phải quyết định thành lập địa điểm theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013.

Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ đúng quy định. Báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang để có quy hoạch mở rộng bãi tập kết hàng hóa kết hợp kiểm tra thực tế hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Hà Tiên đảm bảo không để ùn tắc hàng hóa xuất nhập khẩu.

2. Về địa điểm tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc khu chuyển tải Pháo Đài - Hà Tiên:

2.1. Đối với việc tập kết gỗ tại Bãi của DNTN SX chế biến gỗ Đại Lâm thuộc khu chuyển tải Hà Tiên: Khu vực bãi hàng hóa của Doanh nghiệp tư nhân chế biến gỗ Đại Lâm không đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan; chưa được thành lập theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Doanh nghiệp đã bị giải thể, chủ doanh nghiệp vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, không được tiếp tục tập kết hàng hóa chờ làm thủ tục nhập khẩu.

2.2. Để có địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa phục vụ doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại khu chuyển tải Pháo Đài - Hà Tiên, giao Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi trong khu vực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện giám sát của cơ quan hải quan, báo cáo Tổng cục xem xét công nhận theo trình tự thủ tục thành lập tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp không có doanh nghiệp đầu tư xây dựng địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Thông tư 128/2013/TT-BTC nêu trên thì báo cáo UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị bố trí bãi tập kết kiểm tra hàng hóa phù hợp phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Đối với việc tập kết hàng hóa để chờ làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cảng Hòn Chông và Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành:

3.1. Địa điểm tập kết hàng hóa tại cửa khẩu Hòn Chông và cửa khẩu Giang Thành: Qua báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang và công tác khảo sát của đoàn kiểm tra tại hai địa điểm trên đều nằm trong khuôn viên của trụ sở Chi cục hoặc nằm sát trụ sở Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu, đảm bảo công tác kiểm tra giám sát của cơ quan hải quan. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý cho tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu, không phải thành lập địa điểm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC .

Giao Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hòn Chông và Chi cục Hải quan cửa khẩu Giang Thành tiếp tục hoàn thiện các điều kiện như mặt bằng, đèn chiếu sáng, camera quan sát... và bố trí lực lượng giám sát việc tập kết hàng hóa xuất nhập khẩu để chờ làm thủ tục hải quan, đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra sai phạm.

3.2. Đối với Cảng chuyên dùng Bình Trị:

Ngày 21/4/2014 Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 1433/QĐ-BGTVT công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam trong đó có bến cảng Bình Trị; theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang thì bến cảng Bình Trị phục vụ xuất nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất của nhà máy xi măng Holcim. Do đó, Tổng cục Hải quan đồng ý cho tập kết hàng hóa là nguyên liệu phục vụ sản xuất của nhà máy xi măng Holcim và nguyên liệu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong địa bàn. Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Hòn Chông bố trí lực lượng giám sát việc tập kết hàng hóa và làm thủ tục xuất nhập khẩu theo đúng quy định.

3.3. Về việc tập kết hàng hóa là hải sản tươi sống tại phao số 0 để chờ làm thủ tục xuất khẩu thuộc khu vực cảng Hòn Chông:

Do đây là mặt hàng cần bảo quản trong môi trường nước biển có độ mặn nhất định; là mặt hàng không chịu thuế GTGT trong mua bán nội địa và không được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu, có thuế suất 0%. Vì vậy, để tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu hải sản tươi sống của doanh nghiệp và ngư dân trong khu vực, Tổng cục Hải quan đồng ý cho tập kết hàng hóa trên tại phao số 0 chờ làm thủ tục xuất khẩu với điều kiện:

- Các lô hàng thuộc luồng vàng, luồng xanh thực hiện giám sát và xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan tại khu vực phao số 0.

- Các lô hàng thuộc luồng đỏ yêu cầu doanh nghiệp đưa hàng hóa vào cảng Hòn Chông để kiểm tra thực tế hàng hóa.

- Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát và làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo đặc thù tại khu vực đảm bảo kiểm tra giám sát hải quan chặt chẽ đúng quy định, báo cáo Tổng cục trước khi ban hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Kiên Giang (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1734/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1734/TCHQ-GSQL

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
267165