• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược

 

Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1742/BYT-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1742/BYT-QLD
V/v đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam - CTCP;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y-B
Quốc phòng; Cục Y tế-B Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải-B
GTVT;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (C.H) (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC 04 THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG DANH MỤC BIỆT DƯỢC GỐC ĐỒNG Ý ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG THÔNG TIN
(kèm theo Công v
ăn số  1742/BYT-QLD ngày  30/3/2020 ca BY tế)

STT

STT công bố

Tên thuốc

Hoạt chất

Hàm lưng

Dạng bào chế, Quy cách đóngi

Số đăng ký

Đợt công b

SQuyết định

Ngày Quyết định

Nội dung đã được công bố

Nội dung đính chính, b sung

1

264

Augmentin SR

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrate va Amoxicillin Sodium). Acid clavulanic (dưới dạng kali clavulanate)

Amoxicillin 1000mg/Acid clavulanic 62.5mg

Hộp 7 vỉ x 4 viên nén bao phim

VN-13130-11

4

1087/QĐ-BYT

04/03/2013

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Dạng bào chế: Viên nén bao phim phóng thích kéo dài

2

1032

Stivarga

Regorafenib

40mg

Viên nén bao phim, Hộp 1 lọ 28 viên, hộp 3 lọ 28 viên

VN3-3-15

15

4577/QĐ-BYT

23/03/2016

Tên cơ s sn xuất: Bayer Pharma AG

Địa ch cơ s sn xuất: D-51368 Leverkusen

Tên cơ s sn xuất: Bayer AG

Địa ch cơ s sn xuất: Kaiser-Wilhelm-Alle, 51368 Leverkusen, Germany

3

213

Pariet tablets 10mg

Rabeprazole sodium

10mg

Hộp 1 vỉ x 14 viên nén bao tan trong ruột

VN-15330-12

3

896/QĐ-BYT

21/03/2013

Tên cơ sở sản xuất: Eisai Co.,Ltd

Địa ch: 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan

Tên cơ s sn xut: Eisai Co.,Ltd

Địa ch: 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan

Cơ s đóng gói: Interthai Pharmaceutical manufacturing Ltd.

Địa chỉ cơ sở đóng gói: 1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thái Lan

4

214

Pariet tablets 20mg

Rabeprazole sodium

20mg

Hộp 1 vỉ x 14 viên nén bao tan trong ruột

VN-14560- 12

3

896/QĐ-BYT

21/03/2013

Tên cơ sở sản xuất: Eisai Co.,Ltd

Địa ch: 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan

Tên cơ s sn xut: Eisai Co.,Ltd

Địa ch: 4-6-10 Koishikawa Bunkyo-Ku, Tokyo, Japan

1. Cơ s đóng gói: Interthai Pharmaceutical manufacturing Ltd.

2. Địa chỉ cơ sở đóng gói: 1899 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thái Lan

Ghi chú: Ngoài các nội dung đính chính, điều chnh nêu trên, các nội dung khác đã được công bố không thay đổi.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1742/BYT-QLD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1742/BYT-QLD

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438820