• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

 

Công văn 1791/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1791/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/TTg-CN
V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13059/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2018) về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải cập nhật tiến độ, quy mô đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc trên trục Bắc - Nam phía Đông theo Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 ca Quốc hội. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về các nội dung thay đổi theo dự án đầu tư đang được triển khai.

2. Đối với các nội dung khác, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, cập nhật vào quy hoạch ngành quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh
Dũng;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT,
NN, TH;
- Lưu: VT, CN(2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1791/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 12/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1791/TTg-CN

358

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
402379