• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Công văn 1809/QLCL-CL2 năm 2014 về cấp chứng thư xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc động vật sang EU do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Tải về Công văn 1809/QLCL-CL2
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/QLCL-CL2
V/v: cấp chứng thư XK sản phẩm có nguồn gốc động vật sang EU

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Drossapharm Á Châu (Việt Nam)

Phúc đáp công văn số DPV-CV/2014-53 ngày 12/9/2014 của Công ty về việc xin cấp chứng thư điện tử cho xuất khẩu và đăng ký hệ thống TRACES, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Việt Nam mới đang chuẩn bị tham gia vào hệ thống cấp chứng thư điện tử TRACES của EU.

2. Theo phân công hiện tại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/12/2010), Cục Thú y chịu trách nhiệm quản lý dịch bệnh, vệ sinh thú y trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thú y để làm rõ hơn các nội dung đơn vị quan tâm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT, Phùng Hữu Hảo (để biết);
- Lưu VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1809/QLCL-CL2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản   Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 19/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1809/QLCL-CL2

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250208