• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 18131/BTC-KBNN hướng dẫn thực hiện số thu phạt vi phạm hành chính từ ngày 01/7/2013 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 18131/BTC-KBNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18131/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn thực hiện số thu phạt VPHC từ ngày 01/7/2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 (hiệu lực từ ngày 01/7/2013); Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa từ ngày 01/7/2013 được điều tiết cho ngân sách trung ương 70% để chi cho lực lượng công an, điều tiết cho ngân sách địa phương 30% để chi cho các hoạt động của các lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn địa phương.

2. Số tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt của lĩnh vực nào thì hạch toán vào Tiểu mục thu phạt tương ứng với lĩnh vực đó (trừ ngành thuế, hải quan).

3. Chỉ thực hiện thu số tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt từ 1.000 đồng (Một nghìn đồng) trở lên.

Trường hợp số tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt có giá trị từ 1.000 đồng trở lên và có lẻ đến tiền trăm đồng thì chỉ thu số tiền chẵn đến đơn vị nghìn đồng (không thu số tiền lẻ trăm đồng).

4. Cơ quan tài chính có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính và quy định tại công văn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, thống nhất giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ NSNN, Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18131/BTC-KBNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 27/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18131/BTC-KBNN

229

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237830