• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Công văn 1823/TCHQ-PC năm 2019 về tái xuất sà lan Yikang 701 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1823/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/TCHQ-PC
V/v tái xuất sà lan Yikang 701

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 36/HQHT-CBL&XLVP ngày 05/01/2019 của Cục Hải quan Hà Tĩnh v/v báo cáo vướng mắc tồn đọng về thi hành quyết định xử phạt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Hà Tĩnh có văn bản mời Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vivian Holding và chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sở hữu sà lan Yikang 701 (có thể yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Vivian Holding thực hiện hoặc thông qua cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc tại Việt Nam) đến làm việc để làm rõ trách nhiệm, yêu cầu cam kết thời hạn tái xuất sà lan Yikang 701; đồng thời, thông báo cho các đối tượng này biết quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 127/2013/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Trường hợp quá thời hạn cam kết mà sà lan Yikang 701 không được tái xuất hoặc bên cho thuê sà lan Yikang 701 không đến để thống nhất việc tái xuất sà lan Yikang 701 thì Cục Hải quan Hà Tĩnh nghiên cứu quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ vụ việc cụ thể và căn cứ khoản 2 Điều 22 Nghị định 127/2013/NĐ-CP , được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Điều 126. Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

1. Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp dụng hình thức phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Đối với tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này thì tang vật, phương tiện đó bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
...
19. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt
...
2. Quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt của người có thẩm quyền mà biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc quá cảnh ra khỏi Việt Nam ghi trong quyết định xử phạt chưa được thực hiện thì người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6 và Khoản 8 Điều 19; các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 19b Nghị định này phải ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
...
19. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

“Điều 22. Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt
...
2. Quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt của người có thẩm quyền mà biện pháp khắc phục hậu quả buộc tái xuất hoặc buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc quá cảnh ra khỏi Việt Nam ghi trong quyết định xử phạt chưa được thực hiện thì người có thẩm quyền quy định tại các Khoản 3, 4, 5, 6 và Khoản 8 Điều 19; các Khoản 4, 5, 6, 7 Điều 19b Nghị định này phải ra quyết định tịch thu hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm theo quy định, trừ trường hợp có lý do chính đáng.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1823/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 01/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1823/TCHQ-PC

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
410900