• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Công văn 1831/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông do Ủy ban Dân tộc ban hành

Tải về Công văn 1831/UBDT-CSDT
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

y ban Dân tộc nhận được văn bản số 386/BDN ngày 29/10/2020 của Ban Dân nguyện về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: “Đnghị quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông vì hiện nay, có văn bản ghi là dân tộc Mông, có văn bản ghi là dân tộc H’Mông”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam” tại Tờ trình số 30/TTr-UBDT ngày 28 tháng 12 năm 2018, trong đó đề xuất viết tên “Khơ-me” bng “Khmer” và viết tên “H’Mông” bằng “Mông” để thống nhất thực hiện trên toàn quốc, đáp ứng mong mỏi của đồng bào các dân tộc hiện đang có vướng mắc về tên gọi và thành phần dân tộc. Ngày 19/6/2019 Chính phủ đã có thông báo số 102/TB-VPCP giao cho Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với một số Bộ, ngành hoàn thiện Đề án đề trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/QĐ-TTg Phê duyệt Đ án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, trong phương án điều tra thu thập thông tin 53 dân tộc thiểu số viết là: dân tộc “Mông” và dân tộc “Khmer”.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đcủa đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- Bộ trư
ng, Chủ nhiệm UBDT;
- C
ng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1831/UBDT-CSDT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc   Người ký: Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành: 25/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1831/UBDT-CSDT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
460912