• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Công văn 1853/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý gỗ cao su do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1853/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý gỗ cao su

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 319/BTC-TCT ngày 10 tháng 01 năm 2018 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cây cao su thanh lý, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thanh lý cây cao su khi trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung các luật về thuế (dự kiến trình Quốc hội trong năm 2018).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, NN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1853/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1853/VPCP-KTTH

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375414