• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 18793/BTC-CST năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 18793/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18793/BTC-CST
V/v chính sách thuế GTGT đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Bình phun thuốc trừ sâu;
Chi cục Hải quan cửa kh
u Hữu Nghị.

 

Ngày 20/10/2015, Bộ Tài chính nhận được văn bản số 01/CV-BP ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH Bình phun thuc trừ sâu v chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Thiết bị phun thuốc trừ sâu dùng tay, dạng ống, dung tích 300ml, bằng sắt mạ dài 83cm (+- 5cm), phi 20, mã HS 8424.81.40 nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Thiết bị phun thuốc trừ sâu dùng tay, dạng ống, dung tích 300ml, bằng sắt mạ dài 83cm (+- 5cm), phi 20 có mã HS 8424.81.40 thuộc phân nhóm 8424.81 “Thiết bị khác dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn” là thiết bị phun thuốc trừ sâu hoàn chỉnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Bình phun thuốc trừ sâu và Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCT; TCHQ; Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
...

2. Bổ sung khoản 3a vào Điều 4 như sau:

“3a. Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác;

Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương, bột tôm, các loại thức ăn khác dùng cho gia súc, gia cầm, thủy sản và vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;

Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt; máy cấy; máy trồng mía; hệ thống máy sản xuất mạ thảm; máy xới, máy vun luống, máy vãi, rắc phân, bón phân; máy, bình phun thuốc bảo vệ thực vật; máy thu hoạch lúa, ngô, mía, cà phê, bông; máy thu hoạch củ, quả, rễ; máy đốn chè, máy hái chè; máy tuốt đập lúa; máy bóc bẹ tẽ hạt ngô; máy tẽ ngô; máy đập đậu tương; máy bóc vỏ lạc; xát vỏ cà phê; máy, thiết bị sơ chế cà phê, thóc ướt; máy sấy nông sản (lúa, ngô, cà phê, tiêu, điều...), thủy sản; máy thu gom, bốc mía, lúa, rơm rạ trên đồng; máy ấp, nở trứng gia cầm; máy thu hoạch cỏ, máy đóng kiện rơm, cỏ; máy vắt sữa và các loại máy chuyên dùng khác.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18793/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Phạm Đình Thi
Ngày ban hành: 17/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Công văn 18793/BTC-CST xác định: theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam ban hành kèm theo Thông tư 83/2014/TT-BTC thì mặt hàng Thiết bị phun thuốc trừ sâu dùng tay, dạng ống, dung tích 300ml, bằng sắt mạ dài 83cm (+- 5cm), phi 20 có mã HS 8424.81.40 thuộc phân nhóm 8424.81 “Thiết bị khác dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn” là thiết bị phun thuốc trừ sâu hoàn chỉnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu.

Từ khóa: Công văn 18793/BTC-CST

2.397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298552