• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 18938/CT-HTr năm 2015 về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 18938/CT-HTr
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18938/CT-HTr
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Đại học Ngoại thương
(Địa chỉ: số 91 ph Chùa Láng, Đng Đa, Hà Nội)
MST: 0101932619

Trả lời công văn số 86/CV-ĐHNT-KT&KDQT ngày 10/3/2015 của Trường Đại học Ngoại thương hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy tr và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.”

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về cấp hóa đơn do Cục thuế đặt in:

“...Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Căn cứ Hợp đồng giảng dạy khóa học ngắn hạn nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu số 68-2014/HĐ-ĐT giữa Trường Đại học Ngoại thương với Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET) về việc đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Theo các quy định trên, trường hợp Trường Đại học Ngoại thương có đào tạo khóa học ngắn hạn “nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Trường Đại học Ngoại thương biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 6;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT, HTr (2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18938/CT-HTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Thái Dũng Tiến
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 18938/CT-HTr

113

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278984