• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 19148/QLD-CL năm 2013 đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 19148/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 19148/QLD-CL
V/v: đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120

- Căn cứ vào các quy chế dược hiện hành của Việt Nam;

- Căn cứ vào Công văn số 82/TTT ngày 30/10/2013 của Trung tâm DI & ADR Quốc gia về 12 báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau liên quan đến Nước cất tiêm, Lô SX: 132013, HD: 08/06/16, SDK: VD-9182-09 do Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120 sản xuất;

- Căn cứ công văn số 353/VKNT-KHTH đề ngày 04/11/2013 của Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 0684/VKN-KT2013 ngày 30/10/2013 về Nước cất tiêm, Lô SX: 132013, HD: 08/06/16. SDK: VD-9182-09 do Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120 sản xuất. Mẫu thuốc do Trung tâm kiểm nghiệm DP-MP Hậu Giang lấy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với chỉ tiêu nội độc tố.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành toàn quốc Nước cất tiêm, Lô SX: 132013, HD: 08/06/16. SĐK: VD-9182-09 do Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120 sản xuất.

2. Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120 phối hợp với các cơ sở phân phối phải:

+ Khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc về Cục quản lý dược trước ngày 13/12/2013.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

4. Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, Sở Y tế Cà Mau; Sở Y tế Tp. Hà Nội kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. HCM;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công An;
- Cục Y tế GTVT- Bộ GTVT;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang (để thực hiện);
- Phòng KDD, ĐKT, PCHN, Website, Tạp chí DMP- Cục QLD;
- Lưu: VT, CL (02 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19148/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 15/11/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19148/QLD-CL

198

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237005