• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1935/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1935/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- B Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1436/BTC-TCT ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xử lý khiếu nại về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro” theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời có văn bản gửi Đại sứ quán Liên bang Nga biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- C
ác Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1935/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1935/VPCP-KTTH

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375827