• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1935/VPCP-KTTH năm 2018 xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1935/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1935/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- B Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1436/BTC-TCT ngày 02 tháng 02 năm 2018 về việc xử lý kiến nghị về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xử lý khiếu nại về thuế của Liên doanh Việt - Nga “Vietsopetro” theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời có văn bản gửi Đại sứ quán Liên bang Nga biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- C
ác Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, CN, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1935/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1935/VPCP-KTTH

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375827