• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 19432/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 19432/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19432/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sagen
(Đ/chỉ: S 76 đường 34, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ các công văn số 481/VKNT-KHTH đề ngày 24/9/2019 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 0132/VKN-KTMP2019 ngày 24/9/2019 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Laboratoire CHATEAU ROUGE MASQUE CLARTE’ ARGILE BLANCHE SOIN UNIFIANT; Lô sản xuất: G194313; Hạn dùng: 03 năm; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 87340/19/CBMP-QLD; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sagen; Sản phẩm sản xuất tại Pháp.

Mu sản phẩm nêu trên do Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Cửa hàng mỹ phẩm Nuty 490 (Địa chỉ: Số 490 đường 3/2, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh) để kiểm tra chất lượng; Mu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm Laboratoire CHATEAU ROUGE MASQUE CLARTE’ ARGILE BLANCHE SOIN UNIFIANT; Lô sản xuất: G194313; Hạn dùng: 03 năm; Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 87340/19/CBMP-QLD; Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phm ra thị trường: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sagen; Sản phẩm sản xuất tại Pháp.

2. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sagen phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định này.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/12/2019.

3. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh:

- Kiểm tra Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Sagen trong việc chấp hành pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

- Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2019.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CTr. Vũ Tuấn Cư
ng (để b/cáo);
- VKNT TW, VKNT Tp. HCM (để biết);
- Trang TTĐT Cục
QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP(C).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ C
ỤC TRƯỞNG

Nguyễn Tất Đạt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19432/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Tất Đạt
Ngày ban hành: 15/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 19432/QLD-MP

67

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428788