• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 1959/TCT-CS năm 2015 về thuế suất thuế tài nguyên đất sét do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1959/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1959/TCT-CS
V/v thuế suất thuế tài nguyên đất sét.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Trả lời Công văn số 190/CT-TTHT ngày 09/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với đất sét sản xuất xi măng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 7, điểm 9, điểm 11, Mục II Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, quy định:

 

Loại tài nguyên:

Thuế suất (%)

7

Đất làm gạch

10

9

Sét chịu lửa

10

11

Cao lanh

10

Căn cứ quy định về mức thuế suất thuế tài nguyên quy định nêu trên, Cục Thuế liên hệ với đơn vị khai thác tài nguyên đề nghị cung cấp tài liệu về loại đất sét khai thác làm nguyên liệu sản xuất xi măng để áp dụng thuế suất thuế tài nguyên đối với loại đất sét tương ứng. Trường hợp, nếu xác định đơn vị khai thác đất sét chịu lửa thì kê khai riêng sét chịu lửa và áp dụng thuế suất thuế tài nguyên là 10%.

Tổng cục Thuế để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1959/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1959/TCT-CS

182

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279144