• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kinh doanh bất động sản


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

Văn bản pháp luật về Hệ thống thông tin về nhà ở

 

Công văn 1972/BXD-QLN năm 2019 thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1972/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1972/BXD-QLN
V/v: Thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản và Thông tư 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, Bộ Xây dng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dng địa phương thực hiện một số nội dung:

1. Cập nhật, công bố thông tin theo quy định tại Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.

2. Báo cáo Bộ Xây dựng các nội dung sau:

- Báo cáo tờng xuyên: Thông tin về cá nhân hành nghề môi gii bất động sản khi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

- Báo cáo hàng quý:

+ Số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn, bao gồm số lượng nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (các dự án đã được cấp phép theo quý);

+ Số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành;

+ Nguồn cung nhà ở (trên cơ sở danh mục dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng công bố);

+ Lượng giao dịch bất động sản, bao gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyn nhượng, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú;

- Báo cáo hàng năm:

+ Tổng số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn (Tng các dự án đã được cấp phép theo năm);

+ Tổng số lượng nhà ở/ diện tích nhà ở hoàn thành và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm;

+ Tổng nguồn cung nhà ở bao gồm số lượng chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền (theo năm);

+ Tổng lượng giao dịch bất động sản, bao gồm: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền chuyển nhượng.

- Thời gian gửi báo cáo: trước ngày 10 các tháng 4, 7, 10, 1.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Đ/c Hoàng Thu Hằng, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Quản lý thị trường bất động sản - Cục Quản nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng. Số điện thoại: 0912892466.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1972/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành: 21/08/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1972/BXD-QLN

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
428933