• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 201/YDCT-QLY năm 2014 về kê đơn thuốc ngoại trú y học cổ truyền tại các cơ sở khám chữa bệnh do Cục quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

Tải về Công văn 201/YDCT-QLY
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/YDCT-QLY
V/v: kê đơn thuốc ngoại trú YHCT tại các cơ sở KCB

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Bộ Y tế (Cục quản lý Y, Dược cổ truyền) nhận được công văn số 787/SYT-NVY ngày 28/8/2014 của Sở Y tế tỉnh Hà Giang về việc kê đơn điều trị ngoại trú thuốc phiến YHCT và phối hợp thuốc trong điều trị, sau khi nghiên cứu Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có ý kiến như sau:

1. Tại thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Y tế về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức máy của bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh và Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10 tháng 1 năm 2014 của Bộ Y tế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà nước, cả hai Thông tư này đều có chức năng khám, chữa bệnh ngoại trú bằng YHCT và kết hợp YHCT với YHHĐ.

2. Việc kê đơn thuốc, sử dụng thuốc, y học cổ truyền tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh (bao gồm cả cơ sở khám, chữa bệnh YHCT) thực hiện theo Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh. Theo đó, việc chỉ định thuốc cho người bệnh cần đảm bảo các yếu tố sau:

- Phù hợp với chẩn đoán và diễn biến bệnh;

- Phù hợp với tình trạng bệnh lý và cơ địa của người bệnh;

- Phù hợp với hướng dẫn điều trị (nếu có);

- Không lạm dụng thuốc.

Quy định cụ thể về kê đơn, sử dụng thuốc YHCT cũng đã được hướng dẫn tại Quyết định số 26/2008/QĐ-BYT ngày 22/7/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình kỹ thuật y học cổ truyền (Quy trình số 7: Kê đơn thuốc YHCT). Theo đó, khi kê đơn thuốc YHCT ngoài thuốc dùng đường uống, có thể ghi các dạng dùng điều trị bên ngoài như ngâm, rửa, rắc, hoặc xoa...

3. Tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BYT ngày 1 tháng 2 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú có ghi tại Điều 2: Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y. Điều này không có nghĩa là thuốc đông y không được kê đơn ngoại trú mà là Thông tư này không đề cập đến thuốc đông y (thuốc đông y thực hiện theo quy định khác).

Căn cứ vào những văn bản trên, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền khẳng định thuốc Y học cổ truyền (thuốc đông y) trong đó có thuốc phiến, được kê đơn điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám chữa bệnh và được Bảo hiểm xã hội thanh toán theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Lưu: VT, QLY.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Điều 2. Quy chế này không áp dụng cho việc kê đơn thuốc trong điều trị nội trú và kê đơn thuốc đông y.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 201/YDCT-QLY   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền   Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 08/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 201/YDCT-QLY

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250527