• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 2067/TTg-KTN năm 2015 bổ sung địa danh của dự án khu A, khu D - khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2067/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2067/TTg-KTN
V/v bổ sung địa danh của dự án khu A, khu D - khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Ủy ban nhân dân tnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4304/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12 tháng 10 năm 2015 về việc đính chính địa danh dự án tại khu D thuộc khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng, tỉnh Nghệ An; ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 8789/BNN-CB ngày 27 tháng 10 năm 2015), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung xã Nghi Hưng và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc vào địa danh của dự án khu A và khu D - khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; phạm vi ranh giới và quy mô diện tích đất không thay đổi./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2067/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/11/2015, Thủ tướng đã ban hành Công văn 2067/TTg-KTN bổ sung địa danh của dự án khu A, khu D - khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng, tỉnh Nghệ An .

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ TNMT và ý kiến của Bộ NNPTNT, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung xã Nghi Hưng và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc vào địa danh của dự án khu A và khu D - khu công nghiệp Nam Cấm mở rộng thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích đất không thay đổi.

Từ khóa: Công văn 2067/TTg-KTN

546

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295093