• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2102/TCHQ-TXNK về hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2102/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2102/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế đối với hàng NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 808/HQHN-TXNK ngày 05/4/2013 của Cục Hải quan TP. Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Do hồ sơ không đầy đủ (không có tờ khai hải quan, các giấy tờ liên quan…) và Cục Hải quan TP. Hà Nội chưa có quan điểm xử lý về vướng mắc trong việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất vào DNCX của Công ty TNHH TM bảo hộ lao động NNM nên Tổng cục Hải quan chưa có cơ sở để xử lý vướng mắc do Cục Hải quan TP. Hà Nội phản ánh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2102/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2102/TCHQ-TXNK

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183656