• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dược


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn luật dược

 

Công văn 2111/BYT-QLD năm 2020 về đính chính, điều chỉnh thông tin tại Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 2111/BYT-QLD
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/BYT-QLD
V/v: Đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Quyết định công bố danh mục thuốc biệt dược gốc

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ.

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam - CTCP;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải - Bộ GTVT;
- Các Công ty có thuốc được đính chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (C.H) (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Phụ lục: Danh mục 04 thuốc biệt dược gốc được đính chính, điều chỉnh thông tin

(kèm theo Công văn số 2111/BYT-QLD ngày 15/4/2020 của Bộ Y tế)

STT

STT công bố

Tên thuốc

Hoạt chất

Hàm lượng

Quy cách đóng gói; Dạng bào chế

Số đăng ký

Đợt công bố

Số Quyết định

Ngày

Quyết định

Nội dung đã được công bố

Nội dung đính chính, bổ sung

1

826

Meronem 1g

Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

1000mg

Hộp 1 lọ 30ml; hộp 10 lọ 30ml; Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch

VN-17831-14

12

234/QĐ-BYT

23/1/2015

Tên thuốc: Meronem 1g

Hoạt chất: Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

Tên thuốc: Meronem

Hoạt chất: Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

2

827

Meronem 500 mg

Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

500mg

Hộp 1 lọ 20ml; hộp 10 lọ 20ml; Bột pha dung dịch tiêm/truyền tĩnh mạch

VN-17832-14

12

234/QĐ-BYT

23/1/2015

Tên thuốc: Meronem 500mg

Hoạt chất: Meronem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

Tên thuốc: Meronem

Hoạt chất: Meropenem (dưới dạng Meropenem trihydrat)

3

1

Aloxi

Palonosetron (dưới dạng palonosetron hydroclorid)

 

Hộp 1 lọ 5ml; Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch

VN-21795-19

20

1465/QĐ-BYT

30/03/2020

Cơ sở sản xuất: Pierre Fabre Medicament Production

Cơ sở sản xuất, kiểm tra chất lượng và đóng gói sơ cấp: Pierre Fabre Medicament Production

4

54

Tratocile

Atosiban

7,5mg/ml

Hộp 1 lọ 5ml; Dung dịch đậm đặc để truyền tĩnh mạch

VN-22144-19

20

1465/QĐ-BYT

30/03/2020

Tên thuốc: Tratocile

Hoạt chất: Atosiban

Tên thuốc: Tractocile

Hoạt chất: Atosiban (dưới dạng Atosiban acetat)

Ghi chú : Ngoài các nội dung đính chính, điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác đã được công bố không thay đổi.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2111/BYT-QLD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 15/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2111/BYT-QLD

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443275