• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2123/BCT-KHCN năm 2015 vướng mắc liên quan đến Quyết định 11039/QĐ-BCT do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 2123/BCT-KHCN
Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2123/BCT-KHCN
V/v vướng mắc liên quan đến Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được công văn số 1443/TCHQ-GSQL ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Tổng cục hải quan về việc vướng mắc khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa là ống thép đúc sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí theo quy định tại Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Bộ Công Thương trả lời như sau:

Sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu để sử dụng cho đường ống dẫn dầu hoặc khí là hàng hóa đơn lẻ, không phải là đường ống dẫn nên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 08/2012/TT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương trả lời Tổng cục Hải quan để biết và chỉ đạo các Chi Cục Hải quan các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Thu Giang

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2123/BCT-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Phạm Thu Giang
Ngày ban hành: 04/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2123/BCT-KHCN

462

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269376