• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 2127/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả hồ sơ xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2127/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/TCHQ-TXNK
V/v trả hồ sơ xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH JNB Logistics.
(Tầng 7 Trung tâm thương mại Daeha, s 360 Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa số JNB0118 ngày 10/4/2018 của Công ty TNHH JNB Logistics. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

H sơ xác định trước mã s:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khu, nhập khu.

Đối chiếu với quy định nêu trên, hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định, do đơn đề nghị xác định trước mã số không điền đầy đủ thông tin trên đơn theo mẫu. Ví dụ:

Tại mục C (mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số): Công ty không điền đầy đủ điểm 10, 12, 13, 14, 16.

Tại mục D (các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số): Công ty tích có ở điểm 17 “Mu hàng hóa”, điểm 18a “Catalogue”, tuy nhiên hồ sơ không đính kèm mẫu hàng và catalogue.

Như vậy, Tổng cục Hải quan không có cơ sở để xác định mã số hàng hóa theo đề nghị của Công ty và trả lại toàn bộ hồ sơ đề nghị xác định mã số nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH JNB Logistics biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo)
;
- Lưu: VT, TXNK-PL-T.Hương (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2127/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 20/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2127/TCHQ-TXNK

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380736