• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2143/BTC-TCHQ xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 2143/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2143/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế giá trị gia tăng nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.
(Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 37/2013/CV - HG ngày 28/01/2012 của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia về việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia, ngày 23/01/2013 Bộ Tài chính đã công văn số 1239/BTC - TCHQ hướng dẫn thực hiện. Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia thực hiện theo đúng hướng dẫn và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan trước ngày 28/02/2013.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra, nếu trước đó Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã ban hành quyết định ấn định thuế giá trị gia tăng đối với số nguyên liệu vật tư nhập khẩu Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia kê khai là sản xuất xuất khẩu chưa xuất khẩu thì tạm thời chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế. Trường hợp kết quả kiểm tra không đúng như Công ty kê khai thì xử lý theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1239/BTC - TCHQ ngày 23/01/2013 của Bộ Tài chính và thực hiện cưỡng chế ngay đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của Công ty TNHH gạch men Hoàng Gia.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn; (để báo cáo)
- Lưu: VT, TCHQ (13).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2143/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 08/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2143/BTC-TCHQ

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
172983