• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2165/BXD-KTXD năm 2017 về thanh toán, quyết toán trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2165/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2165/BXD-KTXD
V/v thanh toán, quyết toán trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần giao thông II Thái Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 28/8/2017 của Công ty cổ phần giao thông II Thái Nguyên về việc đơn giá trúng thầu trong hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu.

Việc điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Công ty cổ phần giao thông II Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD, D04.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2165/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2165/BXD-KTXD

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362369