• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 2168/TCHQ-TXNK năm 2018 về rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 2168/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/TCHQ-TXNK
V/v rà soát việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu thông thường

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra, rà soát trên hệ thống MHS và ECustoms, Tổng cục Hải quan phát hiện một số doanh nghiệp khai báo và áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng như thép phế liệu, khí gas hóa lỏng, gỗ.. nhập khẩu từ nước Cộng hòa Ghi-nê xích đạo (Republic of Equatorial Guinea, mã quốc gia GQ) chưa đúng với mức thuế suất thông thường quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

Nước cộng hòa Ghi-nê xích đạo không phải là thành viên WTO, không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc hoặc ưu đãi đặc biệt với Việt Nam (danh sách nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc với Việt Nam tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2016 của Tổng cục Hải quan). Căn cứ quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì mức thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ các nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc hoặc thỏa thuận ưu đãi đặc biệt với Việt Nam.

Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc rà soát, thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan đối với các trường hợp nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa Ghi-nê xích đạo khai báo và áp dụng mức thuế suất không đúng với quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/09/2016 và Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Chính Phủ, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (Cục thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 20/5/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Thanh tra kiểm tra, Cục KTSTQ (để phối h
ợp thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Điều 5. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm
...
3. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt, thuế suất thông thường và được áp dụng như sau:
...
c) Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2168/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2168/TCHQ-TXNK

256

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380739