• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2172/VPCP-CN năm 2017 về cung cấp than cho sản xuất điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2172/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2172/VPCP-CN
V/v cung cấp than cho sản xuất điện.

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Về đề nghị của Bộ Công thương (Công văn số 11391/BCT-TCNL ngày 28 tháng 11 năm 2016), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn 214/BTC-TCDN ngày 06 tháng 01 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10553/BKHĐT-KTCN ngày 21 tháng 12 năm 2016), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Công văn số 5308/EVN-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2016), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Công văn số 5943/TKV-KH ngày 16 tháng 12 năm 2016) về việc cung cấp than cho sản xuất điện, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than (gồm cả chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện BOT, chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài,…) chịu trách nhiệm thu xếp nguồn than để cung cấp cho nhà máy theo quy định (trực tiếp nhập khẩu hoặc mua than qua đầu mối là TKV, Tổng công ty Đông Bắc hoặc qua doanh nghiệp thương mại).

2. Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc và các doanh nghiệp khác (đã được cấp phép khai thác, sản xuất kinh doanh than) có tham gia khai thác than, rà soát, tính toán năng lực cung ứng than (kể cả nhập khẩu) cho các nhà máy nhiệt điện và các hộ tiêu thụ khác bảo đảm cung cấp đủ, ổn định than và đảm bảo giá cạnh tranh cho các nhà máy điện như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 46/TTg-CN ngày 16 tháng 1 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Bộ TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, CN (3) Duc.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2172/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 10/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2172/VPCP-CN

382

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365989