• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 22/GSQL-GQ3 năm 2015 thực hiện Thông tư 190/2011/TT-BTC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 22/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 22/GSQL-GQ3
V/v thực hiện Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam.
(Địa chỉ: Tháp Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy)

Trả lời công văn số 419/2014-NEV-HAN ngày 04/12/2014 của Chi nhánh giao dịch Công ty liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với việc xuất - nhập hàng hành lý cá nhân, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mu Phụ lục tờ khai do Công ty xây dựng gửi kèm công văn số 419/2014-NEV-HAN chưa có nội dung tính thuế của cơ quan Hải quan.

2. Hiện, Tng cục Hải quan đang hoàn thiện Thông tư quy định về th tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đi với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu, trong đó có nội dung thay thế Thông tư số 190/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính. Do vy, trước mắt, đề nghị Công ty thực hiện việc khai báo, sử dụng phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch theo quy định tại Thông tư số 190/2011/TT-BTC dn trên.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (thay b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 22/GSQL-GQ3

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262637