• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 221/TTg-KTN năm 2016 điều chỉnh Dự án quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 221/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 221/TTg-KTN
V/v: điều chỉnh Dự án quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận ti,
- Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 14971/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 11 năm 2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (văn bản số 5302/UBND-KTN ngày 04 tháng 11 năm 2015) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 11351/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài chính (văn bản số 19511/BTC-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2015), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 86/BTNMT-KH ngày 11 tháng 01 năm 2016) về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí bổ sung vốn tăng thêm cho Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài - ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về điều chỉnh dự án: Đồng ý Bộ Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh Dự án nâng cấp, m rộng quốc lộ 1D đoạn ngã ba Phú Tài - ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật; đồng thời, chủ động bố trí kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải đối với phần kinh phí tăng thêm của Dự án.

- Về kinh phí xây dựng khu tái định cư: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm bố trí ngân sách tỉnh Bình Định xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN(3). yên
.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 221/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 221/TTg-KTN

2.116

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302577