• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 2218/BXD-KTXD năm 2014 về hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2218/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2218/BXD-KTXD
V/v: hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 375/CV-CT ngày 19/8/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) về hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan. Nội dung nào trong hợp đồng chưa rõ thì các bên cùng nhau làm rõ. Trường hợp các bên thỏa thuận trong hợp đồng Lịch biểu thanh toán cho tư vấn thiết kế khi tư vấn thiết kế trình hóa đơn yêu cầu thanh toán giá trị hợp đồng theo giai đoạn phù hợp với tiến độ của Dự án theo tỷ lệ % sau khi nhận được Chứng chỉ nghiệm thu khi hoàn thành mỗi giai đoạn; Tuy nhiên chủ đầu tư chưa cấp Chứng chỉ nghiệm thu hoàn thành mỗi giai đoạn do tư vấn thiết kế không hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo nội dung biên bản đã thống nhất (văn bản số 375/CV-CT) thì việc chủ đầu tư chưa thanh toán hết lần 2 cho tư vấn thiết kế theo thỏa thuận hợp đồng là phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.

2. Theo quy định của Hợp đồng ký kết giữa các bên (Điều 10) thì Sudico sẽ không có trách nhiệm thanh toán bất kỳ chi phí phát sinh nào cho tư vấn thiết kế trừ khi chi phí phát sinh đó được Sudico chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc liên quan. Vì vậy các chi phí phát sinh chỉ được thanh toán khi được Sudico chấp thuận bằng văn bản trước khi tiến hành công việc liên quan.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2218/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2218/BXD-KTXD

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250304