• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 223/GSQL-GQ3 năm 2015 về khai hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dầu thô xuất, nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 223/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 223/GSQL-GQ3
V/v khai hải quan đối với mặt hàng xăng dầu, dầu thô xuất khẩu, nhập khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Dầu Việt Nam
(Đ/c: Petrovietnam Tower số 1-5 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1844/DVN-DT ngày 05/3/2015 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc Tổng công ty Dầu Việt Nam thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng dầu thô, xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu theo Hợp đồng ủy thác ký với các chủ dầu, nhà thầu dầu khí là phù hợp với quy định tại khoản 1, Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng công ty Dầu Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Nhất Kha

 

Điều 5. Người khai hải quan

Người khai hải quan gồm:

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 223/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 20/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 223/GSQL-GQ3

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269355