• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2245/TCT-CS năm 2013 thủ tục điều chuyển tài sản cho đơn vị thành viên do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 2245/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2245/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 85/CT-KTT1 ngày 16/01/2013 của Cục thuế tỉnh Nam Định và công văn số 20130419-Nam Dinh/Tax ngày 19/4/2013 của Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc thủ tục điều chuyển tài sản cho đơn vị thành viên.

a) Cục thuế tỉnh Nam Định nêu: Theo giấy chứng nhận đầu tư số 358/UBND-VP5 ngày 14/7/2010 của UBND tỉnh Nam Định chứng nhận Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật được đăng ký hoạt động Chi nhánh và thực hiện dự án đầu tư với mục tiêu và quy mô: thuê công trình Trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường do Công ty cổ phần tasco Thiên Trường làm chủ đầu tư để cải tạo, nâng cấp, sau đó cho thuê lại để phát triển các trung tâm thương mại và siêu thị mang thương hiệu Big C hoặc các thương hiệu khác của Tập đoàn Casino tại Việt Nam.

Chi nhánh hoạt động theo ngành nghề kinh doanh: quảng cáo, quản lý đấu giá, tư vấn về bất động sản; kinh doanh bất động sản; Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm thương mại siêu thị Thiên Trường, xã Lộc Hòa, TP Nam Định. Thời gian hoạt động của dự án là 43 năm. Dự án chính thức đi vào hoạt động từ quý IV năm 2010.

Ngày 8/11/2010 Chi nhánh tại Nam Định ký hợp đồng thuê tài sản trên đất với Công ty Tasco Thiên Trường.

Tháng 11/2012, Chi nhánh thanh lý hợp đồng thuê tài sản trên đất với Công ty Tasco Thiên Trường.

Tháng 11/2012, Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật đã mua lại toàn bộ tài sản trên đất của Công ty Tasco Thiên Trường sau đó điều chuyển tài sản về Chi nhánh Công ty tại Nam Định. Khi điều chuyển Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%.

Ý kiến đề xuất của Cục Thuế Nam Định về hướng xử lý đối với việc điều chuyển, bàn giao tài sản từ Công ty về chi nhánh như sau:

Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật lập lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản cho Chi nhánh công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật tại Nam Định và không phải xuất hóa đơn GTGT. Việc Công ty đã xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản về chi nhánh là không đúng quy định.

b) Công ty CP bất động sản Việt Nhật nêu: Công ty CP bất động sản Việt Nhật đã mở thêm chi nhánh tại Nam Định theo Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, lưu giữ sổ sách, chứng từ theo pháp luật kế toán.

Ngày 19 tháng 10 năm 2012, Công ty CP bất động sản Việt Nhật ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất số 01/2012/VN-TTT với Công ty CP TASCO Thiên Trường (TASCO Thiên Trường), theo đó TASCO Thiên Trường bán lại cho Việt Nhật toàn bộ các tài sản gắn liền với đất thuộc Trung tâm thương mại Thiên Trường tại xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trung tâm Thương mại Thiên Trường sẽ được quản lý và kinh doanh bởi chi nhánh của Việt Nhật tại Nam Định. Để đảm bảo tính pháp lý và quản lý tập trung đối với việc đầu tư tài sản của toàn công ty, hợp đồng mua bán tài sản được ký giữa TASCO Thiên Trường và trụ sở chính của Việt Nhật tại Hà Nội. Căn cứ vào đó, TASCO Thiên Trường đã xuất hóa đơn GTGT cho trụ sở chính của Việt Nhật.

Do tài sản có vị trí tại Nam Định và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Việt Nhật tại Nam Định. Công ty đã có công văn số 002/VN-CCTCG ngày 20 tháng 11 năm 2012 gửi Chi Cục thuế quận Cầu Giấy để được hướng dẫn thực hiện. Ngày 07 tháng 12 năm 2012, Chi cục thuế quận Cầu Giấy có công văn phúc đáp số 8897/CCT-HTr. Căn cứ hướng dẫn của Chi cục thuế quận Cầu Giấy, trụ sở chính của Việt Nhật đã xuất hóa đơn GTGT cho Chi nhánh của Việt Nhật tại Nam Định. (Hóa đơn số: 0000200 ngày 30 tháng 11 năm 2012.) Chi nhánh tại Nam Định cũng đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn này trong tờ khai thuế GTGT tháng 11 năm 2012.

Để có cơ sở trả lời Cục thuế tỉnh Nam Định được thống nhất và phù hợp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát trường hợp nêu trên và Cục thuế có đề xuất xử lý cụ thể.

Báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội gửi về Tổng cục Thuế trước ngày 03/9/2013.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Nam Định;
- Công ty cổ phần bất động sản Việt Nhật;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2245/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 21/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2245/TCT-CS

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205505