• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2253/VPCP-QHQT năm 2014 về mua phương tiện đi lại - Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Tuyên Quang vay IFAD do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2253/VPCP-QHQT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2253/VPCP-QHQT
V/v Mua phương tiện đi lại - Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Tuyên Quang vay IFAD

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 3495/BTC-QLN ngày 19 tháng 3 năm 2014) về việc mua phương tiện đi lại - Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Tuyên Quang do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý mua mới 02 xe ôtô 7 chỗ, 2 cầu, gầm cao theo Hiệp định vay IFAD số hiệu L-I-826-VN cho Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh Tuyên Quang.

2. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ban Điều phối Dự án tỉnh sử dụng số xe này phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Dự án và theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về tiết kiệm chi tiêu, giảm mua sắm công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg;
- Các Bộ: KHĐT, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH, TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, QHQT (3). AT. 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2253/VPCP-QHQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2253/VPCP-QHQT

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225689