• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Công văn 2266/TTg-NC năm 2015 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2266/TTg-NC
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2266/TTg-NC
V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2015 cả nước đã xảy ra 2.792 vụ cháy, làm 62 người chết và 264 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1.498,3 tỷ đồng, trong đó xảy ra nhiều vụ cháy lớn tại khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, tác động xấu tới phát triển kinh tế - xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cơ quan, doanh nghiệp và người dân chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư, chung cư, chợ, trung tâm thương mại còn bất cập, nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm giải quyết dứt điểm; một số chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng cháy, chữa cháy trong hoạt động xây dựng có nơi, có lúc còn bị buông lỏng.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại. Trên cơ sở đó, rà soát lại quy hoạch, phân loại khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại để chỉ đạo xử lý, khắc phục dứt điểm các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Kết quả tổng kiểm tra gửi về Bộ Công an trước ngày 30 tháng 3 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các Bộ: Công an, Xây dựng, Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị và cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện nghim quy định về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa công trình vào sử dụng. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện những quy định không còn phù hợp với Luật Phòng cháy và chữa cháy để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Củng cố, kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tăng cường tổ chức thực tập, diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nghiên cứu xây dựng quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư, chung cư, chợ và trung tâm thương mại.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với các dự án, công trình theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy thì kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ t
ướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2266/TTg-NC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên cả nước là nội dung được quy định tại Công văn 2266/TTg-NC

Thiệt hại về tài sản và người do các vụ cháy gây ra rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự cũng như tác động xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội. Có nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy chưa được giải quyết triệt để. Đồng thời, nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy còn thấp. Do vậy, Thủ tướng chính phủ đã ban hành công văn nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý, khắc phục các vi phạm về phòng cháy, chữa cháy sau khi rà soát, phân loại khu dân cư, chung cư, chợ và các trung tâm thương mại. Trước ngày 30/3/2016 gửi kết quả tổng kiểm tra về Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Trước khi đưa các công trình vào sử dụng các cơ quan, đơn vị thuôc Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, các biện pháp nhằm cứu người khi có sự cố xảy ra.

Bộ Công an cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phối hợp quản lý, đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy với các dự án công trình. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xảy ra, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Công văn 2266/TTg-NC được ban hành ngày 11/12/2015.

Từ khóa: Công văn 2266/TTg-NC

2.694

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297883