• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 227/TCHQ-GSQL năm 2015 về hàng tạm nhập - tái xuất chuyển đổi mục đích sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 227/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 227/TCHQ-GSQL
V/v hàng tạm nhập-tái xuất chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4587/HQHCM-GSQL ngày 22/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đề nghị kiểm tra thực tế lô hàng. Trong văn bản cần nêu rõ tỷ lệ kiểm tra, các nội dung cần làm rõ. Kết thúc việc kiểm tra, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có văn bản thông báo kết quả kiểm tra cho Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục hải quan cho lô hàng theo loại hình nhập kinh doanh. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ công văn trả lời của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để cập nhật kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên hệ thống theo quy định

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Quảng Nam (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 227/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 13/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 227/TCHQ-GSQL

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263048