• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 23/CN-GSL năm 2015 về chỉ đạo chăn nuôi bò sữa do Cục Chăn nuôi ban hành

Tải về Công văn 23/CN-GSL
Bản Tiếng Việt

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC
CHĂN NUÔI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CN-GSL
V/v chỉ đạo chăn nuôi bò sữa

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ……………………………

Hiện nay, theo phản ánh trên một số trang báo mạng và phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc tại một số tỉnh như Hà Nội, Lâm Đồng, Long An, Sóc Trăng... các doanh nghiệp không thu mua hết sữa cho người chăn nuôi bò sữa, thu mua có giới hạn trong khi chất lượng sữa vẫn đảm chất lượng gây ảnh hưởng đến chăn nuôi bò sữa. Trước tình hình đó, Cục Chăn nuôi đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có chăn nuôi bò sữa phát triển thực hiện một số
nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình chăn nuôi bò sữa và thu mua sữa tươi nguyên liệu của các doanh nghiệp đối với người chăn nuôi bò sữa trên địa bàn.

2. Chủ động xây dựng chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò sữa, từ chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm.

3. Làm việc với các doanh nghiệp thu mua, chế biến sữa để tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục đồng thời có chính sách khuyến khích hỗ trợ cho người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm và tạo cơ chế cho các doanh nghiệp thu mua, chế biến sữa bao tiêu hết lượng sữa tươi nguyên liệu cho người chăn nuôi.

4. Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp thu mua, chế biến sữa trước khi tổ chức chăn nuôi bò sữa; khuyến cáo người chăn nuôi phải thực hiện đúng hợp đồng cung cấp sữa tươi với doanh nghiệp.

5. Cung cấp kịp thời thông tin về giá thu mua sữa tại địa phương và khu vực lân cận, giá con giống bò sữa và giá thức ăn chăn nuôi cho người chăn nuôi bò sữa tại địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để b/c);
- Lưu: VT, GSL.

CỤC TRƯỞNG
Hoàng Thanh Vân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/CN-GSL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Chăn nuôi   Người ký: Hoàng Thanh Vân
Ngày ban hành: 12/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 23/CN-GSL

194

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
270009