• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh

 

Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH năm 2020 về thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2305/BVHTTDL-DSVH
V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, tỉnh Thái Bình

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2020

 

Kính gi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Ttrình số 94/TTr-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2020 ca Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình về việc đề nghị thẩm định Dự án tu b, tôn tạo di tích đến Chòi thuộc xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tnh Thái Bình (kèm theo hsơ Dự án và Biên bn Hội nghị ly ý kiến đóng góp về Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thm định như sau:

Tha thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Chòi, gồm các hạng mục: Tu bổ Nghi môn, lầu che ngựa; Tôn tạo Tiền tế, nhà đón tiếp - soạn l, nhà Thủ từ - bếp; Xây dựng Am hóa vàng, nhà vệ sinh; hạ tầng kthuật (sân vườn, tường rào, hệ thống điện, cấp thoát nước); phòng chống mối mọt; phòng cháy cha cháy.

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch lưu ý:

- Tu bổ, bo tồn nguyên trạng lầu che ngựa.

- Hạng mục Tiền tế: Tu bổ, bo tồn nguyên trạng 02 tường cánh phong (trục 1 - A và trục 8 - A) và tòa lầu các xây gạch (trục 4 - 5/A - B theo bản vhiện trạng).

- Bổ sung gii pháp kthuật gông bó để bo vệ các cấu kiện, thành phần kiến trúc có giá trị nghệ thuật ca Nghi môn, lầu che ngựa, Tiền tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tnh Thái Bình chđạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hsơ, thông báo rộng rãi nội dung Dự án tu b, tôn tạo di tích đền Chòi ti địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định ca pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
-
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2305/BVHTTDL-DSVH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 22/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2305/BVHTTDL-DSVH

321

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446124