• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2309/BXD-KTXD năm 2014 về hoàn trả vốn PVN ứng trước để xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2309/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2309/BXD-KTXD
V/v: hoàn trả vốn PVN ứng trước để xây dựng CSHT Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 5543/DKVN-TCKT ngày 13/8/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc hoàn trả vốn PVN ứng trước để xây dựng cơ sở hạ tầng của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc tạm hoàn trả trước vốn cho PVN như đề nghị của PVN tại công văn số 5543/DKVN-TCKT ngày 13/8/2014; việc xác định và kiểm soát chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng làm căn cứ hoàn trả vốn cho PVN phải thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các Thông tư hướng dẫn thanh toán, quyết toán của Bộ Tài chính tương ứng với từng thời kỳ và các văn bản quy định có liên quan.

Với nội dung trên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2309/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2309/BXD-KTXD

154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250318