• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2311/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2311/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2311/BXD-KTXD
V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 991/TLSG-ĐTXD ngày 27/8/2014 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, được điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 chỉ áp dụng cho hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư có hiệu lực thi hành (trước ngày 21/5/2008). Do vậy, việc áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD để bù giá hợp đồng Hợp đồng số 225/2008/HĐXD ngày 05/3/2008 gói thầu số 1 (xây dựng Phân xưởng sợi và các hạng mục phù trợ) là phù hợp với quy định.

2. Việc bù giá của Hợp đồng số 788/2008/HĐXD ngày 03/6/2008 của gói thầu số 2 phải được người quyết định đầu tư chấp thuận, việc xác định chi phí chênh lệch vật liệu vận dụng phương pháp bù trừ trực tiếp của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008.

3. Giá trị chênh lệch chi phí vật liệu được xác định bằng giá ở thời điểm điều chỉnh trừ đi giá cao nhất trong các giá (giá hợp đồng hoặc giá trong thông báo giá hoặc giá hóa đơn phù hợp với mặt bằng giá thị trường).

4. Chứng từ, hóa đơn hợp lệ là chứng từ, hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hóa đơn, chủ đầu tư kiểm tra, áp dụng; trường hợp các bên trong hợp đồng đã thống nhất lấy hóa đơn nhà sản xuất (nhà thầu cam kết tính hợp pháp của hóa đơn) như tại Biên bản cuộc họp ngày 10/9/2009 là phù hợp với quy định hiện hành.

Công ty Thuốc lá Sài Gòn căn cứ nội dung đã nêu tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 nêu trên để điều chỉnh, thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2311/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2311/BXD-KTXD

184

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250320