• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quảng cáo


 

Công văn 2325/VPCP-KGVX năm 2014 đề nghị giải thích quy định tại Khoản 4 Điều 7 Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 2325/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2325/VPCP-KGVX
V/v đề nghị giải thích Luật

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại Tờ trình số 979/TTr-BYT ngày 13 tháng 12 năm 2013 về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo; số 167/TTr-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2014 về việc xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích nội dung "sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi" trong Luật Quảng cáo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Bộ Y tế tại Tờ trình số 167/TTr-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2014. Giao Bộ trưởng Bộ Y tế thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích nội dung "sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi" quy định tại Khoản 4 Điều 7 Luật Quảng cáo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Y tế biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ :Tư pháp, Công Thương, Tài chính, VH,TT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Điều 7. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo
...

4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2325/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 07/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2325/VPCP-KGVX

308

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225847