• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 2331/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng định mức dự toán của công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất < 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét cho tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 2331/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2331/BXD-KTXD
V/v áp dụng định mức dự toán của công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất < 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét cho tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1557/SNN&PTNT ngày 23/07/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc áp dụng định mức dự toán của công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất < 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét cho tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác nạo vét bằng tầu hút bùn công suất < 1000CV để lập dự toán chi phí thi công nạo vét bằng tầu hút bùn áp dụng Mã hiệu AB. 71110 trong tập định mức của Bộ Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 về Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng áp dụng cho tầu hút bùn công suất < 1000CV. Do vậy, việc vận dụng cho công tác nạo vét bằng tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ là không phù hợp.

Đối với công tác nạo vét bằng tầu hút bùn mini trên địa bàn thành phố Cần Thơ như nêu tại văn bản số 1557/SNN&PTNT ngày 23/07/2014 thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ căn cứ công nghệ và biện pháp, điều kiện thi công thực tế áp dụng cho công trình trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức áp dụng cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- Lưu: VT, Vụ KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2331/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2331/BXD-KTXD

253

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250323