• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 236/BXD-VLXD năm 2018 về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 236/BXD-VLXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/BXD-VLXD
V/v bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 18/UBND-TNMT ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị cho ý kiến về bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015, do đó UBND tỉnh cần tiếp tục cân đối cung cầu đá xây dựng, cát xây dựng và vật liệu san lấp đã cấp phép với sản lượng thực tế để đảm bảo sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, theo hướng tăng cường sử dụng cát nghiền và vật liệu thay thế cát tự nhiên.

Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2017, văn bản số 269/TB-VPCP ngày 15/6/2017 của Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát, sỏi. Trong đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý cát sỏi xây dựng và có các giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng ở một số địa phương, tăng cường sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên. Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình hạn chế sử dụng cát tự nhiên, tăng cường sử dụng các loại vật liệu thay thế cát tự nhiên. Đồng thời lưu ý, các khu vực được quy hoạch thăm dò, khai thác phải đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động, sản xuất sinh hoạt của nhân dân quanh khu vực, đảm bảo môi trường, di tích lịch sử, văn hóa, du lịch. Khuyến khích chủ trương sản xuất cát nghiền từ đá thay thế cát tự nhiên nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Bộ Xây dựng có ý kiến để UBND tỉnh Quảng Bình được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh
Quảng Bình;
- Sở TN & MT tỉnh
Quảng Bình;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 236/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 236/BXD-VLXD

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374807