• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế

 

Công văn 2361/BYT-BH năm 2015 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 2361/BYT-BH
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2361/BYT-BH
V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đẩy nhanh lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Chỉ đạo, thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được giao tại Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

2. Đối với các địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế dưới 60%, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 6 tháng cuối năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của địa phương, báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 01 /6/2015.

3. Chỉ đạo Sở Y tế thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế trên địa bàn, xem xét bổ sung 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực bảo hiểm y tế, báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 01/6/2015.

4. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các báo cáo đề nghị gửi qua đường công văn về Bộ Y tế (Vụ Bảo hiểm y tế), và qua địa chỉ email ngocquynh.le87@gmail.com.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Lao động TBXH (để phối hợp);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2361/BYT-BH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 13/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2361/BYT-BH

315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271531