• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật


 

Công văn 2366/BTP-VĐCXDPL thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Công văn 2366/BTP-VĐCXDPL
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2366/BTP-VĐCXDPL
V/v thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc:”Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành”, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014 (Xin gửi kèm theo).

Để triển khai thống nhất Kế hoạch trên, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Xác định theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè là lĩnh vực trọng tâm theo dõi trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014. Đối với các Bộ, UBND cấp tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 mà chưa lựa chọn lĩnh vực trọng tâm nêu trên thì bổ sung vào Kế hoạch đã ban hành. Các Bộ, UBND cấp tỉnh chưa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 thì cần khẩn trương ban hành, trong đó có lĩnh vực trọng tâm theo dõi là tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè.

2. Phối hợp tổ chức 01 tọa đàm tại các Bộ, 01 tọa đàm cấp tỉnh, 01 tọa đàm tại Sở Tư pháp và 01 tọa đàm tại sở chuyên môn để thực hiện việc khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trên.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên ngành năm 2014, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, giúp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin về Bộ Tư pháp để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Tổng cục Hải quan, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để tham mưu thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đinh Trung Tụng

 

Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
...
4. Chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý liên ngành, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2366/BTP-VĐCXDPL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 20/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2366/BTP-VĐCXDPL

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
233860