• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 238/KCB-NV năm 2017 về ghi chép Phiếu phẫu thuật, thủ thuật trong hồ sơ bệnh án do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 238/KCB-NV
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/KCB-NV
V/v Ghi chép Phiếu phẫu thuật, th thuật trong hồ sơ bệnh án.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Sơn La

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận được Công văn số 169/SYT-NVY ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Sơn La V/v đề nghị giảm bớt các thủ tục hành chính trong hồ sơ bệnh án, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

1) Bộ Y tế đã ban hành Mu hồ sơ bệnh án sử dụng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh, tại Quyết định số 4069/QĐ-BYT ngày 28/9/2001.

Biểu Mu Hồ sơ bệnh án, Phiếu phẫu thuật, thủ thuật để sử dụng trong bệnh viện hiện nay vẫn tiếp tục được lập theo Mu 14/BV-01.

2) Việc ghi chép thông tin trong Phiếu thủ thuật thực hiện như sau:

- Cần vẽ lược đồ và/hoặc mô tả trình tự thực hiện thủ thuật.

- Trường hợp thủ thuật được thực hiện lặp lại nhiều lần trong một đt điều trị thì chỉ cn vẽ lược đ và/hoặc mô tả trình tự thủ thuật ở ln thực hiện đầu tiên.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh gửi ý kiến đ Sở Y tế Sơn La thông báo cho các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để b/cáo);
- Vụ BHYT (để biết);
- SYT t
nh/TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- BHYT tỉnh/TP trực thuộc TW (để biết);
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 238/KCB-NV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 03/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 238/KCB-NV

602

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
368516