• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 2418/BHXH-CSYT năm 2020 về thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 2418/BHXH-CSYT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/BHXH-CSYT
V/v thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng:
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đ
ây gọi chung là BHXH tnh)

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được Công văn số 4051/BYT-KH- TC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19. BHXH Việt Nam chuyển Công văn số 4051/BYT-KH-TC nêu trên về BHXH tỉnh, đề nghị BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thực hiện, kịp thời giám định và thanh toán chi phí xét nghiệm theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 4051/BYT-KH-TC.

Đồng thời, đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện theo các nội dung đã hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/4/2020 và Công văn số 2276/BYT-BH ngày 24/4/2020 của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết (gửi kèm theo Công văn số 4051/BYT-KH-TC)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: DVT, GĐB, TTKT, KTNB, TCKT;
- Lưu: VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2418/BHXH-CSYT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Phạm Lương Sơn
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 2418/BHXH-CSYT

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448979