• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 243/GSQL-GQ3 năm 2015 về tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 243/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/GSQL-GQ3
V/v: tạm nhập động cơ xe ô tô nguyên chiếc tái xuất dưới dạng linh kiện

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Ngày 18/3/2015 của Công ty TNHH Quốc tế Delta có công văn số 150302/CV- Delta về việc ghi tại trích yếu gửi Cục Giám sát Quản lý về Hải quan. Về việc này, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở trả lời, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty TNHH Quốc tế Delta tại công văn 20150302/CV-Delta dẫn trên (bản sao kèm) và đề xuất ý kiến giải quyết báo cáo về Cục GSQL trước ngày 06/4/2015.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để ghi Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu đề xuất báo cáo nội dung nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 243/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 243/GSQL-GQ3

137

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269504